Bergsilders fäbod

Bergsilders fäbod är belägen utanför Venjan vid ån Ogströmmen.

Fäboden etablerades i början av 1900-talet av Elenors morfars farfar Sol Lars Larsson med familj. I denna del av Dalarna hade varje familj ett sommarboende, en så kallad fäbod, dit de flyttade familjens kreatur under sommarmånaderna. 

Djuren gick fritt i skogen på bete då marken i byn odlades för mat till människorna som skulle räcka under vintermånaderna. På fäboden bodde “vallkullor”, unga kvinnor och flickor, som tog hand om djuren och tog reda på mjölken och förädlade den till smör, ost och messmör som de fraktade ned till byn.  

År 2019 tog vi, Elenor och Martin, över Bergsilder och det är en stor ära att förvalta detta kulturarv för framtiden. 

Just nu arbetar vi med att kunna erbjuda gäster att bo och dela livet här med oss.